We startten ons feest met gesprekstakfels over ‘Het vormingswerk van de toekomst’

Onze centrale ambitie was te komen tot 3 stellingen m.b.t. het vormingswerk van de toekomst die we om 16 u. voorlegden aan een panel tijdens de ‘de Raet show’.

Aan groepjes van gemiddeld 8 personen vroegen we uit te wisselen over

  1. een moment dat hen geraakt heeft en waarop ze iets geleerd hebben.
  2. En wat dit zegt dit over het vormingswerk van morgen?

Doorheen het gesprek werden de deelnemers van de tafels uitgenodigd  samen een stelling te formuleren m.b.t. het vormingswerk van morgen:

‘Het vormingswerk in 2022 zal…’

Onderstaande 3 stellingen kregen de meeste stemmen:

  • opnieuw een tegenstroom moeten vormen tegen overdreven individualisme en verrechtsing en zwengelt divers denken aan
  • spelen buiten de lijnen waardoor mensen zichzelf en elkaar ontmoeten
  • mensen motiveren om samen vorm te geven aan zichzelf en de samenleving

 

TERUG NAAR OVERZICHT